2018/2019 EĞİTİM ÖĞRETİM DESTEĞİ

2018/2019 Eğitim Öğretim Desteği başvuruları bugün itibari ile başlamış olup 6 Eylüle kadar devam edecektir. Başvuru için gerekli olan belgeler; Aile bireylerine ait aylık gelir beyannamesi(ücret bordrosu), Üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeler, Uluslararası federasyonlarca yapılmış olan ve öğrencinin katılmış olduğu olimpiyatlar ve resmi makamlarca ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin aslını ibraz ederek bir örneği, Anne, baba, kardeş veya öğrencinin %50 ve üzeri oranında engelli olduğunu gösterir rapor.

28.08.2018 06:15
yükleniyor..
Nt Bilgi Teknolojileri